sideBarOtevírací doba

Po11:00-22:00
Út11:00-22:00
St11:00-22:00
Čt11:00-22:00
11:00-22:00
So11:00-22:00
Ne11:00-22:00
Free WiFiJsme striktně nekuřácká restaurace


Provozní řád BOWLINGU

Všichni návštěvníci bowlingu Vignetta jsou povinni se řídit níže uvedeným řádem.

 1. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Bowlingu Vignetta, zejména pak  uhradit sjednanou dobu hry.
 2. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 3. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud          se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
 4. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
 5. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám a ve speciální bowlingové obuvi, která se půjčuje u obsluhy bowlingu.
 6. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy.
 7. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.
 8. Zapůjčenou obuv je nutné před odchodem odevzdat.
 9. Po skončení hry je návštěvník povinen půjčenou obuv vydezinfikovat dezinfekčním  přípravkem, který obdrží u obsluhy.
 10. Vlastní obuv si hráč může odložit  ke své židli. Za odložené věci neručíme.
 11. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních  látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.
 12. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné  poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.
 13. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.
 14. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 15. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení centra má vedení Vignetta  právo na náhradu způsobené škody.
 16. Pokud hráč poruší zásady stanované v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti jsou některé prostory této budovy snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem

Informace o údržbě drah:

Všechny dráhy jsou denně před zahájením provozu ošetřovány a udržovány mycími a mazacími přípravky. Individuální příprava dráhy před hrou je možná po předchozí domluvě s vedoucím provozu.

Příjemný zážitek ze hry a hodně hezkých chvil přeje kolektiv zaměstnanců Bowling Vignetta